Skip to content

ATS Technology sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
ATS – MOBILNY KANAŁ SPRZEDAŻY ULTRA CONVENIENCE

Przedmiotem projektu badawczego

jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym/pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%, dla minimum 10 pawilonów postawionych w klastrze logistycznym, przy założeniu realistycznego modelu zdarzeń zakupowych.

Celem projektu badawczo-rozwojowego
jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych oraz biznesowych nowej koncepcji całodobowej i bezobsługowej sprzedaży opartej na modułowym sklepie kontenerowym – Ultra Convenience.

Planowane efekty
Autorski zbiór parametrów modelu sprzedaży Ultra Convenience umożliwi uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego wyższej niż 5%, przy założeniu realistycznego modelu zdarzeń zakupowych.

Wartość projektu
1 000 000 – PLN

Wkład F.E.
800 000 – PLN.