Skip to content

 

Przedmiotem projektu jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym/pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%, dla minimum 10 pawilonów postawionych w klastrze logistycznym. 

Projekt łączy trendy digitalizacji z tradycyjnymi metodami sprzedaży i przyzwyczajeniami klientów.

Poszukując optymalnego rozwiązania zakładającego elementarną ofertę towarową, niski poziom inwestycji, ograniczenie kosztów operacyjnych dzięki technologii oraz skalowalność implementacji, opracowano nowy proces handlowy wspierany adekwatnymi rozwiązaniami technologicznymi.