Skip to content
ATS-1

Spółka ATS Technology Sp. z o.o. powstała z inicjatywy trzech ekspertów rynkowych sektora handlu z misją utworzenia nowego modelu handlowego opartego o pragmatyczne zastosowanie nowoczesnych technologii w operacyjnych procesach handlowych małego formatu convenience.  Twórcom przyświecała idea opracowania rozwiązania, które będzie przede wszystkim wysoce rentowne i łatwo skalowalne. Tak powstała koncepcja nowego modelu handlowego Ultra Convenience.